roda, 20 lutego 2019 godzina 23:41

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Aktualnoci

NARODOWE CZYTANIE „WESELA” STANISAWA WYSPIASKIEGO

W sobot – 2 wrzenia br. o godzinie 10:00 mieszkacy Lubaczowa i przedstawiciele wielu instytucji spotkali si na Rynku, aby wspólnie czyta i sucha fragmentów „Wesela” Stanisawa Wyspiaskiego.

„Modzi …, o modych…, dla modych…” – czyli kolejna wizyta w KRZ

Ju 5 wrzenia uczniowie Zespou Szkó im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie ponownie odwiedzili studio Katolickiego Radia Zamo, aby poprowadzi kolejn audycj z cyklu „Modzi..., o modych..., dla modych”. Tym razem przed mikrofonem zasiedli: Natalia Witko z klasy II „b”, Tomek Szawara z IV „Tlm”, Krzysztof Czereczon z IV „Ti”, Dawid Stru z III „c” i prowadzca audycj – Patrycja Hass z II „b”. Nie zabrako i tym razem naszej polonistki –  pani Edyty wistowicz-Mazur.

Stypendia w Zespole Szk im. gen.J.Kustronia

Zespó Szkó im. gen. J. Kustronia rozpoczyna realizacj kolejnego program stypendialnego w ramach podpisanej umowy z Fundacj witego Mikoaja. W zwizku z tym zapraszamy uczniów do skadania wniosków stypendialnych w terminie od 4 do 22 wrzenia 2017 roku.

„Dyplom z Marze”– zdobd stypendium na pierwszy rok studiw

Stowarzyszenie Rozwoju Zespou Szkó im. gen. J.Kustronia  w ramach konkursu Dyplom z Marze  doczy do koalicji organizacji uczestniczcych w Programie Stypendiów Pomostowych.

Konkurs organizowany jest kadego roku na wiosn, dziki wspólnej inicjatywie Polsko-Amerykaskiej Fundacji Wolnoci, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsibiorczoci.

Odbir wiadectw dojrzaoci, aneksw oraz zawiadcze o wynikach egzaminw maturalnych

Wydawanie wiadectw dojrzaoci, aneksów i zawiadcze o wynikach egzaminu maturalnego
odbdzie si w dniu 30 czerwca 2017 r. od godziny 9.00.

Badania lekarskie kandydatw do szk ponadgimnazjalnych

W zwizku z badaniami lekarskimi kandydatów do szkó ponadgimnazjalnych lub wyszych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkó, studentów, suchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, informujemy, e badania przeprowadzane s w 25 podmiotach medycznych na terenie caego województwa.

Budujemy dron - czyli pierwsze loty za poty

Zakoczy si projekt Budujemy dron - czyli pierwsze loty za poty, realizowanego w ramach programu „Bank Ambitnej Modziey”, w którym brali udzia uczniowie klas 1Ti, 1TiM, 2Ti, 3Ti Technikum Informatycznego.

Wyrnienie absolwenta naszej szkoy Jakuba Hanusa w Oglnopolskim Konkursie na Prac z Literatury

Mottem XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Prac z Literatury byy sowa Jana Pawa II: „Czowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli si z innymi”.

Strona: 5/114 | << < 1 2 3 4 5 6 ...114 > >>


Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.