Niedziela, 17 listopada 2019 godzina 14:24

szczliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszw
-5°C

Szkoa >> Aktualnoci >> 2004

Kalendarz roku szkolnego 2004/2005

Dodano: roda, 28 stycznia 2004 godzina 14:01, przez: Redaktor

Harmonogram prac - drugi semestr Ferie biegn szybko, jeszcze nie wygasy wraenia po wspaniaej "Studniówce", a maturzyci juz myl co bdzie 11 marca... :-)

Lp.
Wydarzenie, zadania
Termin
Uwagi
1 Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 1 wrzenia 2004 r.  
2 Obchody rocznicy mierci patrona szkoy - wito szkoy, lubowanie uczniów klas pierwszych 16 wrzenia 2004 r.  
3 Bieg im. gen. Józefa Kustronia 16 wrzenia 2004 r.  
4 Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych i zdajcych egzamin maturalny w sesji wiosennej 19 wrzenia 2004 r.  
5 Dzie Edukacji Narodowej 14 padziernika 2004 r.  
6 Konkurs poezji i prozy niemieckojzycznej 26 listopada 2004 r.  
7 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas 28 listopada 2004 r.  
8 Zimowa przerwa witeczna 23 grudnia - 1 stycznia 2005 r.  
9 Zakoczenie I semestru 14 stycznia 2005 r.  
10 Spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas 14 stycznia 2005 r.  
11 Studniówka 15 stycznia 2005 r.  
12 Ferie zimowe 17 - 30 stycznia 2005 r.  
13 Pómetek dla uczniów klas II 22 stycznia 2005 r.  
14 Rozpoczcie II semestru 31 stycznia 2005 r.  
15 Spotkanie z rodzicami uczniów klas zdajcych egzamin maturalny 13 stycznia 2005 r.  
16 Wiosenna przerwa witeczna 24 - 29 marca 2005 r.  
17 Ostateczny termin zaliczenia I semestru przez uczniów, którzy w wyniku klasyfikacji ródrocznej otrzymali oceny ndst. 31 marca 2005 r.  
18 Spotkanie z rodzicami uczniów zdajcych egzamin dojrzaoci 3 kwietnia 2005 r.  
19 Zakoczenie zaj dydaktycznych przez uczniów zdajcych egzamin maturalny 15 kwietnia 2005 r.  
20 Zakoczenie zaj dydaktycznych przez uczniów zdajcych egzamin dojrzaoci 29 kwietnia 2005 r.  
21 Rozpoczcie czci ustnej egzaminu maturalnego 18 kwietnia 2005 r. wg. oddzielnego harmonogramu
22 Rozpoczcie czci pisemnej egzaminu maturalnego 4 maja 2005 r. szcz. harmnogram ogosi dyr CKE
23 Pisemny egzamin dojrzaoci
- jzyk polski
- drugi przedmiot
 
10 maja 2005 r.
11 maja 2005 r.
 
24 Zakoczenie zaj dydaktycznych w klasach programowo najwyszych ZSZ 17 czerwca 200 r.  
25 Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe
- etap pisemny
- etap ustny
 
21 czerwca 2005 r.
od 22 czerwca 2005 r.
 
26 Dni wolne od zaj dydaktycznych:
a) w czasie trwania pisemnej czci egzaminu maturalnego
b) w czasie trwania pisemnej czci egzaminu dojrzaoci
c) w szkoach z 5-cio dniowym tygodniem pracy
d) po odpracowaniu 12 istopada 2004 r.
 
po ogoszeniu wyników przez dyr. CKE 10 i 11 maja 2005 r.
2 i 27 maja 2005 r.
termin zostanie podany
 
27 Zakoczenie rocznych zaj dydaktyczno-wychowawczych 24 czerwca 2005 r.  
28 Ferie letnie 25 czerwca - 31 sierpnia 2005 r.  

Adres szkoy | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczw 2002 - 2013.