Środa, 17 stycznia 2018 godzina 8:08

szczęśliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczęśliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszów
-5°C

Szkoła >> TECHNIKUM GEODEZYJNE

 

Celem Technikum Geodezyjnego jest przygotowanie uczniów pod względem teoretycznym i praktycznym do wykonywania zawodu technika geodety, wykorzystującw tym celu min. nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjneoraz przyrządy współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych, niezbędnych do profesjonalnego wykształcenia młodych geodetów.

Efektem kształcenia w Technikum Geodezyjnym jest zdobycie trzech kwalifikacji:

 

  • wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów,
  • obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych,
  • wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Dobrze wyszkoleni geodeci należą do grupy poszukiwanych pracowników, którzy znajdują zatrudnienie w takich działach gospodarki, jak: obsługa inwestycji mieszkaniowych, przemysłowych, kolejowych oraz dróg kołowych, rolnictwo, planowanie przestrzenne, administracja państwowa, opracowanie dokumentacji na potrzeby gospodarki nieruchomościami oraz górnictwo.

2139794528962.jpg
2139794529021.jpg
2139794529099.jpg
2139794529086.jpg
2139794529032.jpg
2139794529073.jpg
213979452913.jpg
2139794529128.jpg


Adres szkoły | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczów 2002 - 2013.