Środa, 17 stycznia 2018 godzina 8:10

szczęśliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczęśliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszów
-5°C

Szkoła >> Uroczyste obchody 75-tej rocznicy śmierci gen. Józefa Kustronia

Dnia 16.09.2014 obchodziliśmy Święto Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się  Mszą św. w intencji gen.bryg. Józefa Kustronia  i żołnierzy poległych w wojnie obronnej 1939 na terenie powiatu lubaczowskiego. Mszę poprowadził J.E., Biskup Mariusz Leszczyński, który poświęcił sztandar Jednostki Strzeleckiej  2033. Rodzicami Chrzestnymi Sztandaru byli: wnuczka generała Kustronia pani Ewa Kustroń de Ramos, pani Stefania Sierkowska oraz inspektor Związku Strzeleckiego pan Marek Strączek. 
Po Mszy Św.  wysłuchaliśmy  wystąpień okolicznościowych. Głos zabierali:

 • dyrektor Zespołu  Szkół - p. Andrzej Nepelski
 • pani Ewa Kustroń de Ramos 
 • Minister Edukacji Narodowej p. Tadeusz Sławecki.
 • przedstawiciele parlamentarzystów: poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, poseł na Sejm RP Marek Rząsa, poseł na Sejm RP Stanisław Piotrowicz, senator RP Andrzej Matusiewicz,
 • Wicekurator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty p. Antoni Wydro
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Sącz. p. Jan Ruchała 
 • wicedyrektor Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu  pani Krystyna Rębiasz
 • Szef Samorządu Zespołu Szkół Akademickich im. króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
 • Starosta Powiatu Lubaczowskiego p.Józef Michalik

Po przemówieniach nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru dla Jednostki Strzeleckiej 2033 imienia gen.bryg.Józefa Kustronia. Następnie odbyła się musztra paradna w wykonaniu pododziału strzeleckiego z Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie. 

Po mustrze oglądaliśmy montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Po prezentacji uczniów nastąpiła uroczystość wręczenia trzem nauczycielom naszej szkoły: p.Małgorzacie Procyk, p.Dorocie Krzowskiej-Ważnej, p. Zbigniewowi Buczko Medali Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wręczenia dokonał minister p. Tadeusz Sławecki.

W następnej kolejności uczniowie klas pierwszych, tradycyjnie, złożyli ślubowanie. Po ślubowaniu obejrzeliśmy polski taniec narodowy „Krakowiak”.

Druga część  naszego Święta odbyła się na zewnątrz budynku szkolnego, gdzie nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie płyty pamiątkowej ofiarowanej  75. rocznicy śmierci patrona szkoły gen.bryg. Józefa Kustronia, Apel Pamięci oraz  składanie wiązanek kwiatów przez:

 • J.Eks.ks.biskupa Mariusza Leszczyńskiego
 • panią Ewę Kustroń de Ramos
 • kombatantów 
 • parlamentarzystów
 • pana Ministra Tadeusza Sławeckiego
 • pana Starostę [p.Józef Michalik], pana w-ce Starostę [p.Krzysztof Szpyt] i przewodniczącego Rady Powiatu [p.Zbigniew Wróbel]
 • przewodniczącą Rady Rodziców pania Ryszardę Bąską
 • przewodniczącą Szkolnego Samorządu Uczniowskiego  KarolinęAntonik
 • burmistrzów oraz wójtów miast gmin a także przewodniczących Rad Miejskich i Gminnych
 • pozostałe zaproszone delegacje
 • oraz przedstawicieli uczniów.

Uroczystość zakończyła defilada pododziałów jednostek strzeleckich województwa podkarpackiego.

Lista Fundatorów Sztandaru.

 • Marek Kuchciński - Wicemarszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Mecenas Andrzej Matusiewicz - Senator Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Stanisław Piotrowicz - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 
 • Mieczysław Golba - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Mieczysław Kasprzak - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Piotr Babinetz - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Ksiądz Kanonik Andrzej Stopyra - Dziekan Dekanatu Lubaczów, Proboszcz Parafii Św. Stanisława w Lubaczowie, 
 • Ksiądz Kanonik Józef Dudek - Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach. 
 • mjr Ludwik Cybulak -  Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Koło w Lubaczowie,
 • Alfred Marzec - Związek Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej – Oddział w Lubaczowie, 
 • Tadeusz Antonik - Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, 
 • Józef Michalik - Starosta Lubaczowski
 • Zbigniew Wróbel – Przewodniczący Rady Powiatu Lubaczowskiego,
 • Adam Swatek - Czernecki - Radny Rady Powiatu Lubaczowskiego,
 • Zdzisław Cioch - Przewodniczący Rady Miejskiej Miasta Lubaczów, 
 • Roman Cozac - Przewodniczący Rady Gminy Lubaczów, 
 • Maria Magoń - Burmistrz Miasta Lubaczów, 
 • Wiesław Kapel - Wójt Gminy Lubaczów, 
 • Andrzej Nepelski - Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
 • Marta Szpyt - Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie, 
 • Rayszarda Bąska - Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. gen. Józefa 
 • ppłk Piotr Kurek - Komendant Placówki Straży Granicznej w Horyńcu – Zdroju,  
 • ppłk Ireneusz Merta - Dowódca Jednostki Wojskowej w Niwkach Horynieckich,   
 • Tadeusz Maksymowicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubaczów,
 • Stefania Sierkowska - Wyrób i Sprzedaż Ciast Cukierniczych,
 • Jerzy Ważny - Loktras Lubaczów, Foto i Grafika Komputerowa, 
 • Wanda Grzegorczyk - Sklep Zoologiczny „Zako”
 • Danuta i Piotr Tokarczyk - Rezydencja „Pod Orłami”
 • Stanisław Bury - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, 
 • Józef Otulak - Prezes Koła Łowieckiego „Sarenka” w Lubaczowie,
 • Młodszy Inspektor Związku Strzeleckiego Marek Matuła - Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego, 
 • Inspektor Marek Strączek - Dowódca Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego,
 • Inspektor Piotr Panek - Zastępca Dowódcy Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego

5141095979894.jpg
5141095979874.jpg
5141095979891.jpg
5141095979881.jpg
5141095979963.jpg
5141095979911.jpg
5141095979953.jpg
5141095979930.jpg
5141095980061.jpg
5141095980089.jpg
5141096804672.jpg
5141095980026.jpg
5141095980068.jpg
5141096804464.jpg
5141096804515.jpg
5141096804543.jpg
5141096804582.jpg
5141096804581.jpg
514109680449.jpg
5141096804642.jpg
5141096804676.jpg
5141095980125.jpg
5141096804714.jpg
5141096804446.jpg

 


Adres szkoły | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczów 2002 - 2013.