Środa, 17 stycznia 2018 godzina 8:10

szczęśliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczęśliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszów
-5°C

Szkoła >> Wolontariusze - to MY

 


 

Wolontariusze - to MY

Dnia 15 września 2016 odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie projektu„Wolontariat szkolny” dofinansowanego z Ministerstwa Edukacji Narodowej  realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy Zet-Es przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.Projekt nosi nazwę „Wolontariusze z pasją”  Wzbudził on duże zainteresowanie wśród uczniów naszej szkoły.  Na spotkaniu obecna była pani Anna Śliwa-koordynator projektu, pani Jolanta Dral-koordynator ds. wolontariatu, pan Rafał Dudzic-prezes UKS”Zet-Es” oraz pani Marta Sadowska-wykładowca ds. wolontariatu. Swoją obecnością zaszczycił nas dyrektor Zespołu Szkół im. gen. J.Kustronia w Lubaczowie Andrzej Nepelski przedstawiając nam ideę pracy wolontariusza. Nawiązał do ucznów naszej szkoły o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zaznaczył jak wiele możemy się nauczyć od osób niepełnosprawnych intelektualnie, jednocześnie dając tak niewiele od siebie.

Pani Marta Sadowska- wykładowca ds. wolontariatu zapoznała nas z historią wolontariatu i pracą wolontariuszy. Główną uwagę zwróciła na odpowiednie podejście do osób niepełnosprawnych. Przedstawiona została specyfika niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem pracy z osobą niepełnosprawną.

Głównym założeniem projektu jest zaangażowanie młodzieży Zespołu Szkół im. gen. J.Kustroniaw Lubaczowie w umiejętności społeczne i realizowanie twórczych działań na rzecz innych. W ramach projektu zostaną zorganizowane wyjazdy integracyjne i zajęcia plastyczno-artystyczne oraz aktywne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Wszystkie etapy realizacji projektu zostaną nagrane i zmontowane jako film promujący nie tylko projekt ale również wolontariat szkolny wśród społeczeństwa. Film zostanie wyświetlony na podsumowaniu projektu w miesiącu grudniu. Dodatkowo zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły jako promocja wolontariatu szkolnego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do nas i wzięcia udziału w dalszych etapach projektu.Całe spotkanie zostało udokumentowane przez Młodzieżową Telewizję Internetową.

Opracowały:

Karolina Skiba, Justyna Świtalska, Karolina Weiss

 

 


Adres szkoły | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczów 2002 - 2013.