Środa, 17 stycznia 2018 godzina 8:05

szczęśliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczęśliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszów
-5°C

Szkoła >> Cele statutowe

 

Cele statutowe Stowarzyszenia

1 wspieranie nowoczesnych form edukacji i nauki,

2) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

3) poprawa jakości kształcenia i aktywizacja zawodowa,

4) wdrażanie nowoczesnych technologii w nauczaniu,

5) współpraca z pracodawcami w celu opracowania programów nauczania w zakresie praktycznej nauki zawodu,

6) kształtowanie kompetencji i postaw przedsiębiorczych(od pomysłu do realizacji-młode przedsiębiorstwo typu start-up)

7) organizowanie działalności spółdzielni uczniowskich,

8) wspieranie i promowanie rozwoju umiejętności i talentów dzieci, prowadzenie działań integracyjnych,

9) inicjowanie i realizacja działań na rzecz integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,

10) wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych wśród młodzieży,

11) organizacja, finansowanie lub współfinansowanie programów stypendialnych promujących uzdolnione dzieci i młodzież,

12) organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

13) rozwijanie i promowanie uzdolnień dzieci i młodzieży,

14) organizowanie i prowadzenie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,

15) promocja i organizacja wolontariatu,

16) współdziałanie z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami przy realizacji celów Stowarzyszenia.


Adres szkoły | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczów 2002 - 2013.