Środa, 17 stycznia 2018 godzina 8:06

szczęśliwy numerek I | dzisiaj: - jutro: - szczęśliwy numerek II | dzisiaj: - jutro: -
Rzeszów
-5°C

Szkoła >> Akademia Kompetencji Kluczowych

Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej

 

W naszej szkole realizowany jest projekt "Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" realizowany przez Unizeto Technologies S.A. w partnerstwie z Instytutem Maszyn Matematycznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu (nr UDA - POKL.03.03.04-00-037/08-00) zawartej z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupę docelową stanowią nauczyciele i uczniowie z pięciu województw tzw. Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Wsparcie w projekcie udzielone zostanie uczniom posiadającym ograniczone możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w dziedzinie umiejętności komputerowych, przedsiębiorczości i języków obcych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej.

 

Cele szczegółowe założone w projekcie to:

- Podniesienie poziomu kompetencji uczniów w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności komputerowych;
- Wzrost umiejętności związanych z komunikowaniem się we współczesnym świecie poprzez umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz naukę języka angielskiego;
- Wdrożenie Beneficjentów Ostatecznych do kształcenia ustawicznego poprzez promowanie postawy człowieka uczącego się całe życie.

 

Projekt jest realizowany w okresie 1 stycznia 2009 - 31 grudnia 2012

 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w tylko jednym rodzaju zajęć spośród następujących:

- zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 30 godzin lekcyjnych,
- zajęcia komputerowe ECDL w wymiarze 120 godzin lekcyjnych,
- zajęcia z podstaw przedsiębiorczości w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.

 

Uczniowie biorący udział w zajęciach komputerowych ECDL mogą dodatkowo przystąpić do egzaminów z 7 modułów ECDL Core, po jednym egzaminie z każdego modułu, po zdaniu których uzyskają certyfikat ECDL Core.

 

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie:
www.akk.unizeto.pl

 


Adres szkoły | Autorzy strony | Poczta | Linki | Polityka Cookies |

Copyright © ZS Lubaczów 2002 - 2013.